הרישום במערכת הגנים של עיריית באקה אלגרבייה כבר הסתיים